1994 • Θείος Βάνιας (Άντον Τσέχωφ) / Uncle Vanya (Anton Chekhov)

Μακέττα Μακέττα

Θείος Βάνιας (Άντον Τσέχωφ) 
Μακέττα