2003 • Μάσκες και Ειδώλια / Masks and Figurines

Ιωσήφ των Ρωγών

Πινακοθήκη Ψυχάρη