2005 • Λύραυλος / Lyravlos

Κατασκευή μασκών για μουσικό δρώμενο
Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς