2000 • Οιδίπους Τύραννος (Σοφοκλή) / Oedipus the King (Sophocles)

Κατασκευή μασκών
Εθνικό Θέατρο