1997 • Λυσιστράτη (Αριστοφάνη) / Lisistrate (Aristophanes)

Κατασκευή μασκών
Εθνικό θέατρο