1993 • Όνειρο Καλοκαιρινής Νύκτας (Ουΐλιαμ Σαίξπηρ) / A Midsummer Night's Dream (William Shakespeare)

Μελέτη στον Puck / Study on Puck