2012 • Διαδρομές #4 / Paths #4

Από την σειρά ‘‘ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ’’, γλυπτά, μικτή τεχνική