1997 • Χωρίς Τίτλο / Untitled

Χωρίς Τίτλο / Untitled, Video, διάρκεια 1'25''