1994 • Σκιές / Shadows

Κόντρα πλακέ σε φυσικό μέγεθος

        Ελευσίνα