1994 • Στερεό - Υγρό / Solid - Liquid

Κατασκευή - περιβάλλον με προβολή, σε ειδικά κατασκευασμένο χώρο μήκους 600 x 200 x 150 εκ