1992 • Στην Άμμο / On the Sand

   

ΓΛΥΠΤΟ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ