2001 • Βάκχαι (Ευριπίδη) / Bacchae (Euripides)

Κατασκευή μασκών και ειδικών κατασκευών
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας